Bratislavské
a veselé!

Výberové konanie na prenájom stánkov počas Bratislavských Vianoc 2024 pre neziskový sektor a kultúrne inštitúcie v pôsobnosti verejnej správy.