Bratislavské
a veselé!

Verejná obchodná súťaž o nájom predajných stánkov počas Hlavného vianočného trhu 2024 je uzatvorená.