Výsledky súťaže o prenájom stánkov na Vianočnom Hlavnom trhu 2023 / NEZISKOVÝ SEKTOR

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko ako organizátor Vianočného Hlavného trhu 2023 na Hlavnom a Františkánskom námestí v Bratislave, vyhlásilo verejnú súťaž pre neziskový sektor a kultúrne inštitúcie v pôsobnosti verejnej správy na obdobie od 23. novembra 2023 do 23. decembra 2023 (s možnosťou predĺženia od 27. decembra 2023 do 31. decembra 2023).

Výsledky súťaže

Výsledky súťaže o prenájom stánkov na Vianočnom Hlavnom trhu 2023 pre neziskový sektor.

Prihlasovanie je ukončené.

Link na vyplnenie žiadosti: bkis.egrant.sk

Všetky podmienky a informácie o verejnej súťaži nájdete v ŠTATÚTE SÚŤAŽE.

Podmienkou prihlásenia sa do výberového konania je odoslanie
vyplneného elektronického formulára ŽIADOSŤ O NÁJOM STÁNKU spolu so
všetkými povinnými prílohami k žiadosti. Zoznam príloh a spôsob ich označenia sa
nachádza vo formulári. Vyplnenie a zaslanie žiadosti je možné výlučne v
elektronickej podobe.

Ďalšie informácie

Každý nájomca predajného stánku na Vianočnom Hlavnom trhu organizovanom BKIS sa zaväzuje dodržiavať Kódex dobrého trhovníka a viesť svoj personál k dodržiavaniu zásad.

Prečítajte si tiež ŠTATÚT KOMISIE.