Čítame pre dospelých: Miroslava Kuľková: Hotel Balkán