MAŤKO PRE KUBKA

vymydlisi.sk

V projekte Maťko pre Kubka zdravý brat Matúš vyrába mydielka s hračkou vo vnútri, aby pomohol svojmu ležiacemu bratovi Jakubovi s detskou mozgovou obrnou. Mydlohračky motivujú deti, aby si nezabudli umyť ruky, pričom si „vymydlia“ odmenu v podobe hračky. Výnos z predaja pôjde na rehabilitačnú liečbu v hyperbarickej komore pre Jakuba. 

Ponuka – výrobky z tvorivých dielní občianskeho združenia:

  • mydlohračky – mydielka s hračkou vo vnútri
  • reliéfne mydielka – vianočné mydielka v rôznych tvaroch a vôňach (stromček, anjel, Betlehem, cínový vojačik, vianočná dedinka…)
  • hračky (vláčik, dráčik a i.)
  • brošne z 3d tlačiarne (srdiečko)
  • ježkočiapky

Stánok otvorený: 23. 11. – 23. 12. 2023 a 27. 12. – 31. 12. 2023