RECYKLAČNÁ STANICA

Na trhu používame kompostovateľný riad a vratné poháre. V areáli sú umiestnené dve triediace stanice so všetkými potrebnými informáciami k zodpovednému triedeniu. K dispozícii je aj vyškolený personál, ktorý vám pomôže so správnym separovaním odpadkov.  

Ak na trh prídete s vlastnými zálohovateľnými obalmi (fľašami), ktoré v rámci trhov nebudú v predaji, môžete ich zaniesť do triediacej stanice. Vyzbierané finančné prostriedky využije OZ Vagus na pomoc ľuďom bez domova.