SLOVENSKÉ CENTRUM PRE KOMUNIKÁCIU A ROZVOJ

sccd-sk.org

SCKR, n. o. poskytuje verejno-prospešné služby a dlhodobo sa zameriava na vzdelávaciu a osvetovú činnosť v oblasti zlepšovania kvality života, ochrany životného prostredia, boja proti klimatickej zmene a pri ekologickom a lokálnom pestovaní a úprave potravín.

Stánok je zameraný na osvetovú činnosť, poskytovanie odborných informácií, konzultácie a stretnutia so záujemcami o workshopy a webináre SCKR.

Ponuka:

  • rôzne zvieratká rôznej veľkosti z prírodného filcu doručené prostredníctvom partnera SCKR v Kirgizsku (Nadácia Pangea)
  • osvetové materiály a publikácie týkajúce sa ekostavieb a ekologických potravín
  • sieťky na nákupy, opakovane použiteľné
  • termopoháre vyrobené z ekologických materiálov
  • kalendár
  • lokálne produkty – varené víno (biele a červené, bezalkoholické), vianočný punč, nealkoholický punč, mastný chleba, štrúdľa

Stánok otvorený: 23. 11. – 23. 12. 2023