ÚĽUV

uluv.sk

Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) napĺňa svoje poslanie v oblasti ochrany a rozvíjania tradičných remesiel a domáckych výrob na Slovensku. V minulosti, aj dnes kladie dôraz najmä na vyhľadávanie, mapovanie a zachraňovanie vymierajúcich remesiel a ich následné rozvíjanie cez rôznorodé aktivity, prepájajúc vedomosti a zručnosti najlepších výrobcov s poznaním etnológov a videním dizajnérov. Výsledkom je originálna autorská tvorba rešpektujúca tradičné remeselné postupy, vzory a materiály.

V stánku budú majsterky a majstri ÚĽUV-u prezentovať a predávať svoje originálne výrobky.

23. 11. – 29. 11.  Ľuba Lomnická – výroba a zdobenie medovníkov

30. 11. – 6. 12. Peter Bandúr a Ľubomír Bandúr – výrobky z dreva – šperky, šperkovnice a kazety, hrebene, nábytok pre bábiky

7. 12. – 13. 12. Igor Prilinský – umelecké a pastierske rezbárstvo

14. 12. – 18. 12. Ľubomír Bandúr – výrobky z dreva – šperky, šperkovnice a kazety, hrebene, závesné ozdoby, zvieratká

19. 12 – 22. 12. autorská dvojica Tatiana Homolayová Hanzelová – džbankárstvo a maľba na keramiku a Peter Lužák – výroba habánskej keramiky

23. 12. Margita Jurčovičová – textilné bábiky a zvieratká

Stánok otvorený: 23. 11. – 23. 12. 2023