VAJNORSKÝ VINOHRADNÍCKY SPOLOK – VIA VITIS

viavitis.sk

Vajnorský vinohradnícky spolok je občianske združenie, ktorého cieľom je  prinavrátiť a oživiť povesť Vajnor ako vinohradníckej dediny neďaleko Bratislavy.  Snahou Vajnorského vinohradníckeho spolku je nadviazať na stáročné vinohradnícke tradície, pomáhať trvalému rozvoju vinohradníctva a vinárstva ako súčasti prírodného, kultúrneho a historického dedičstva vo Vajnoroch a prispieť k rozvoju vínnej agroturistiky v oblasti Bratislavy. 

Stánok má vzdelávací a osvetový charakter, kde sa návštevníci a návštevníčky majú možnosť dozvedieť o histórii vinohradníctva v Bratislave a v jej mestskej časti Vajnory.

Hlavné oblasti:

  • záchrana kultúrneho dedičstva našich predkov pre ďalšie pokolenie v oblasti vinohradníctva, poukázanie na ničenie vinohradov, ich potrebnú záchranu a význam pre Bratislavčanov a Bratislavčanky
  • jeden zo spôsobov ako zachrániť vinohrady: ,,adoptovanie” vinohradu, koncept komunitných vinohradov
  • odborné poradenstvo, odborná pomoc, pomoc s malou mechanizáciou
  • poukázanie na históriu vinohradníctva v Bratislave a špeciálne vo Vajnoroch, zastúpenie Vajnorského vína v histórii Bratislavy
  • zvyky, obyčaje, folklór, ornamentika, staré remeslá, staré nástroje
  • staré recepty – lokálne jedlá
  • prezentácia Vajnorského vinohradníckeho spolku, formou brožúrky, letáku, či PPT prezentácie

Stánok otvorený: 23. 11. – 23. 12. 2023 a 27. 12. – 31. 12. 2023