06/12 17:00

Staromestská knižnica

Organizátor: Staromestská knižnica

Bachtaľi Karačoňa! Šťastné Vianoce! ♿👁️

O Vianociach a vianočných piesňach v tradičnom živote Rómov vám 6. decembra porozpráva Jana Belišová, vedúca Katedry muzikológie Filozofickej fakulty UK a riaditeľka občianskeho združenia Žudro. 

Vianoce v tradičnom živote Rómov na Slovensku boli v niečom podobné a v niečom odlišné od tých Slovenských. Niečo prevzaté z našej kultúry, niečo vlastné. Podobne je to s piesňami, ktoré sa viažu k obdobiu Vianoc. Sú to jednak slovenské koledy, ktoré chodili Rómovia vo vlastnom originálnom prevedení spievať sedliakom, ale aj pôvodné rómske piesne, v ktorých sa spieva o kontraste medzi slávnostnou vianočnou náladou a prázdnym stolom chudobných.

 

Vstupenky

Vstup voľný.