Šťastný nový rok

Bratislavské Vianoce 2023 - Hlavný vianočný trh
Otvorenie Hlavného vianočného trhu