Príďte, budú
veselé!

23. 11. – 31. 12.
s prerušením 24. – 26. 12.
Hlavné námestie

Bratislavské Vianoce Hlavný vianočný trh
Otvorenie Hlavného vianočného trhu

23. 11. – 17. 12.
Primaciálne námestie

Vianočný les

Primaciálne námestie

Bratislavské Vianoce - Prívetivá zóna