Slovak
EnglishGermanUkrainian

Neziskovky, máte poslednú šancu stať sa súčasťou Vianočného Hlavného trhu!

Neziskovky súťaž

Predstavte svoje aktivity a predávajte rozmanitý sortiment, ktorý pomôže fungovaniu vašej kultúrnej či neziskovej organizácie.

Prihláška pre neziskový sektor →

Uzávierka žiadostí je 2. 10. 2023 o 12.00.

Stánkari, staňte sa súčasťou Prívetivej zóny! →

Hľadáme predajcov (jedla alebo nealkoholických nápojov) do Prívetivej zóny v rámci Vianočného Hlavného trhu na Primaciálnom námestí. Cieľom zóny je vytvoriť príjemné miesto pre rodiny s deťmi, seniorov a všetkých, ktorí si budú chcieť oddýchnuť od zhonu a ruchu okolia.

Prihláška do Prívetivej zóny →

Uzávierka žiadostí je 3.10.2023.