Program bude dopĺňaný a aktualizovaný. Zmena programu vyhradená.

Upozorňujeme návštevníčky a návštevníkov, že v priebehu podujatí môže byť vyhotovený fotografický a/alebo video záznam za účelom propagácie podujatí a činnosti BKIS. Viac info na www.bkis.sk v časti Ochrana osobných údajov.