Neziskovky, máte poslednú šancu stať sa súčasťou Vianočného Hlavného trhu!

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko vyhlasuje výberové konanie na prenájom stánkov pre neziskový sektor na Vianočnom Hlavnom trhu na obdobie od 23. novembra 2023 do 23. decembra 2023 (s možnosťou predĺženia od 27. decembra 2023 do 31. decembra 2023.

Predstavte svoje aktivity a predávajte rozmanitý sortiment, ktorý pomôže fungovaniu vašej kultúrnej či neziskovej organizácie.

Termíny:

Prihlasovanie je otvorené od: 14. 9. – 2. 10. 2023 do 12:00h 

Prihlasovanie:

Link na vyplnenie žiadosti: bkis.egrant.sk

Podmienky:

Všetky podmienky a informácie o verejnej súťaži nájdete v ŠTATÚTE SÚŤAŽE.

Podmienkou prihlásenia sa do výberového konania je odoslanie
vyplneného elektronického formulára ŽIADOSŤ O NÁJOM STÁNKU spolu so
všetkými povinnými prílohami k žiadosti. Zoznam príloh a spôsob ich označenia sa nachádza vo formulári. Vyplnenie a zaslanie žiadosti je možné výlučne v elektronickej podobe.

Ďalšie informácie

Každý nájomca predajného stánku na Vianočnom Hlavnom trhu organizovanom BKIS sa zaväzuje dodržiavať Kódex dobrého trhovníka a viesť svoj personál k dodržiavaniu zásad.