Výsledky súťaže o prenájom stánkov na Vianočnom Hlavnom trhu 2023

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko ako organizátor Vianočného hlavného trhu 2023 na Hlavnom a Františkánskom námestí v Bratislave, vyhlásilo verejnú súťaž na prenájom stánkov na predaj vianočných darčekov, balených potravín, rozlievaných nápojov a jedla určeného na priamu konzumáciu na obdobie od 23. novembra 2023 do 23. decembra 2023 (s možnosťou predĺženia od 27. decembra 2023 do 31. decembra 2023).

Výsledky súťaže

Výsledky súťaže o prenájom stánkov na Vianočnom Hlavnom trhu 2023.

Časový harmonogram výberu umiestnenia stánkov a podpisu nájomnej zmluvy

Pozrite si časový harmonogram: Kliknite tu.

Priebeh súťaže

Termín na prihlasovanie: 3. 5. 2023 do 31. 5. 2023 – prihlasovanie je ukončené.

Prihlasovanie

Link na vyplnenie žiadosti: bkis.egrant.sk

Všetky podmienky a informácie o verejnej súťaži nájdete v ŠTATÚTE SÚŤAŽE.

Podmienkou prihlásenia sa do výberového konania je odoslanie
vyplneného elektronického formulára ŽIADOSŤ O NÁJOM STÁNKU spolu so
všetkými povinnými prílohami k žiadosti. Zoznam príloh a spôsob ich označenia sa
nachádza vo formulári. Vyplnenie a zaslanie žiadosti je možné výlučne v
elektronickej podobe.

Ďalšie informácie

Každý nájomca predajného stánku na Vianočnom Hlavnom trhu organizovanom BKIS sa zaväzuje dodržiavať Kódex dobrého trhovníka a viesť svoj personál k dodržiavaniu zásad.

Prečítajte si tiež ŠTATÚT KOMISIE.