Slovak
EnglishGermanUkrainian

Stánkari, staňte sa súčasťou Prívetivej zóny!

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko vyhlasuje výberové konanie na prenájom stánkov v Prívetivej zóne na predaj rozlievaných nápojov a jedla určeného na priamu konzumáciu na Vianočnom Hlavnom trhu na Primaciálnom námestí na obdobie od 23. novembra 2023 do 23. decembra 2023 (s možnosťou predĺženia od 27. decembra 2023 do 31. decembra 2023.

Cieľom Prívetivej zóny je vytvoriť príjemné miesto pre rodiny s deťmi, seniorov a všetkých, ktorí si budú chcieť oddýchnuť od zhonu a ruchu okolia.

Termíny:

Prihlasovanie je otvorené od: 7. 9. – 3. 10. 2023.

Prihlasovanie:

Link na vyplnenie žiadosti: bkis.egrant.sk

Podmienky:

Všetky podmienky a informácie o verejnej súťaži nájdete v ŠTATÚTE SÚŤAŽE.

Podmienkou prihlásenia sa do výberového konania je odoslanie
vyplneného elektronického formulára ŽIADOSŤ O NÁJOM STÁNKU spolu so
všetkými povinnými prílohami k žiadosti. Zoznam príloh a spôsob ich označenia sa
nachádza vo formulári. Vyplnenie a zaslanie žiadosti je možné výlučne v
elektronickej podobe.

Ďalšie informácie

Každý nájomca predajného stánku na Vianočnom Hlavnom trhu organizovanom BKIS sa zaväzuje dodržiavať Kódex dobrého trhovníka a viesť svoj personál k dodržiavaniu zásad.