Bratislavské
a veselé!

Vianočný playlist

Neodmysliteľnou súčasťou vianočnej atmosféry je hudba. Aj tento rok vás budú počas celej doby trvania Hlavného vianočného trhu sprevádzať špeciálne vianočné playlisty zostavené z prianí a obľúbených vianočných skladieb známych osobností spoločenského a kultúrneho života.