Vratné poháre

Počas Bratislavských Vianoc kladieme veľký dôraz na čistotu a ekológiu.

Samozrejmosťou je používanie kompostovateľného riadu a vratných pohárov na Hlavnom vianočnom trhu. Vratné poháre po použití môžete vrátiť v ktoromkoľvek stánku s predajom nápojov, a to tak na Hlavnom námestí ako i na trhoch na Hviezdoslavovom  námestí. Ak nestihnete pohár vrátiť do 22:00, kedy sa predajné stánky zatvárajú, máte možnosť vrátiť pohár do 22:15 v stánku Vratné poháre na Hlavnom námestí.

Triedenie odpadu

Odpad sa bude opäť triediť. Dve triediace stanice nájdete na Hlavnom vianočnom trhu a jednu na Primaciálnom námestí v rámci Prívetivej zóny. Zálohované nápoje síce na trhu nekúpite, no v triediacich staniciach budete môcť odovzdať zálohované obaly (PET fľaše a plechovky), výťažok zo zisku pôjde na dobročinné účely.

Rovnako ako minulý rok budeme vďaka spolupráci so SPAK-EKO zbierať cigaretový odpad. Desať špeciálnych popolníkov na ohorky nájdete rozmiestnených po celom Hlavnom námestí. Ich obsah následne poputuje slovenskej recyklačnej spoločnosti EcoButt, ktorá z cigaretového odpadu vyrába súčasť asfaltovej hmoty.

Ako správne triediť na Vianočných trhoch a čo sa deje s vytriedeným odpadom